Dental Tribune France

CE Magazines - ortho international Czech

Latest Issue

ortho international Czech No. 2, 2019


In this issue: Editorial / Obsah / Dýchání ústy, ortodontické anomálie a obnovení nosního dýchání / Úloha zubního lékaře u pacienta trpícího OSAS / Už čistíte nebo pořád ještě leštíte? / Použití technologie Cone Beam v ortodoncii / Forma se snoubí s funkcí: Objevte vědu, která stojí za všestranným systémem samoligovacích zámků / Jarní kongres Evropské alignerové společnosti v Benátkách / Rozhovor s Dr. Seanem K. Carlsonem: „Trojrozměrné technologie se stanou standardem péče“ / Hodnocení klinických studií (základní pojmy)

Open PDF E-paper

All ortho international Czech


Latest Issues
E-paper

DT France No. 10, 2020

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International