Dental Tribune France

CE Magazines

The continuing education magazines represent the premium segment of DTI’s portfolio and offer a combination of clinical cases, scientific articles, interviews and product reports. The magazines present the most significant developments in the respective fields and are aimed at both specialists and general practitioners.
Access to CE magazine editions published in the last two years require subscription. Older editions have immediate access.

Latest Issue

laser Poland No. 3, 2019


In this issue: Spis treści / Od wydawcy / Laser Er:YAG w stomatologii dziecięcej – prezentacja przypadków / Plastyka wędzidełka wargi górnej – prezentacja przypadku / Leczenie częściowego zwichnięcia siekacza centralnego z przemieszczeniem – opis przypadku / Preventive approach in paediatric dentistry / Laser to jest kosmos! / O wydawcy

Purchase magazine or subscribe

All CE Magazines


Latest Issues
E-paper

DT France No. 11, 2019

Open PDF Open E-paper All E-papers

© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International