Dental Tribune France

CE Magazines - digital Poland

Latest Issue

digital Poland No. 1, 2021


In this issue: Od wydawcy / Spis treści / Podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczesną implantacją nawigowaną komputerowo w oparciu o stereolitograficzny szablon, wykonany w technologii CAD/CAM – opis przypadku / Cyfrowe narzędzia na różnych etapach leczenia implatoprotetycznego bezzębnej żuchwy / Cyfrowe protezy przyszłości - doskonała komunikacja gabinetu z pracownią protetyczną / O wydawcy

Open PDF E-paper

All digital Poland


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International