Dental Tribune France

CE Magazines - implants Poland

Latest Issue

implants Poland No. 1, 2019


In this issue: Spis treści / Editorial / Ultrakrótkie implanty jako alternatywa dla wybranych zabiegów augmentacyjnych – opis przypadków / Hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z jednoczasowym wszczepieniem implantu systemem CAS Kit – opis przypadku / Podniesienie dna zatoki szczękowej z wykorzystaniem dwufazowego materiału do przeszczepów kostnych i wolnoresorbowalnej membrany kolagenowej / Dowierzchołkowe przesunięcie płata jako metoda odsłonięcia zęba zatrzymanego – opis przypadku / Rehabilitacja implantoprotetyczna w odcinku przednim szczęki z zastosowaniem allogennego bloczka kostnego i PRF – opis przypadku / Guided bone regeneration in smokers / O wydawcy

Purchase magazine or subscribe

All implants Poland


© 2019 - All rights reserved - Dental Tribune International