Dental Tribune France

CE Magazines - ortho Czech Republic

Latest Issue

ortho Czech Republic No. 1, 2020


In this issue: Editorial / Obsah / Multidisciplinární léčba u pacienta se závažnou parodontitidou / Výhody použití Invisalign First alignerů pro první fázi ortodontické terapie / Stěsnání a protruze léčené nestandardními extrakcemi / Kolektivní terapeutická inteligence: Sdílení informací, které pomáhají lékařům v odborném růstu / Digitální Flash-Free Bonding: další evoluční krok při nasazení zámků / Pitts 21 je superauto v kategorii jízdních kol / Dezinfi kátory a čističe vzduchu / Čištění a sterilizace / Lasery v ortodoncii / Otisk

Open PDF E-paper

All ortho Czech Republic


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International