Dental Tribune France

CE Magazines - prevention Czech Republic

Latest Issue

prevention Czech Republic No.1, 2021


In this issue: Editorial / Obsah / Dentální hygienistka v době SARS-CoV-2 / Skloionomerní pečetidla fi sur k proaktivní intervenci / Guided Biofi lm Therapy (GBT) Systematická řešení pro management biofi lmu – otázky a odpovědi / Aseptické vs. čisté operační pole v implantační chirurgii / Fáze před ošetřením a význam stabilní parodontální situace / Dezinfekce v ordinaci zubního lékaře a dentální hygieny / Vyvíjíme produkty z plastu s ohledem na přírodu a udržitelnost / Stres – přítel nebo nepřítel? / „Souvislost mezi onemocněním dutiny ústní a oxidačním stresem není stále příliš známa“ / Efekt ionizačního kartáčku IONICKISS – výsledky klinických studií / Hypersenzitivita dentinu – opomíjený problém? / Mentální zdraví ve stomatologické profesi během pandemie SARS-CoV-2 /

Open PDF E-paper

All prevention Czech Republic


© 2021 - All rights reserved - Dental Tribune International