Dental Tribune France

Dental Tribunes - DT Serbia and Montenegro

Latest Issue

DT Serbia and Montenegro No. 3, 2019


In this issue: Posetite NURDOR na sajmu Medident / Digital Design Solution Print centar u Novom Sadu / Budi skroman, širi osmehe / Primescan usavršava digitalne otiske / Ozdraviti ili ostati zdrav sa Medidentom / Lakoća postavljanja uz nove izvore svetlosti / Biodentine - dentin u kapsuli ili više od toga? / Ring Blic, upotreba u dentalnoj fotografiji / Istraživanje odredilo razloge neuspeha implantata i tehnike njihovog uklanjanja / 3D printeri u stomatologiji i zubnoj tehnici danas / Pravilnom kliničkom strategijom do kvalitetnih kompozitnih restauracija - crveni i beli aspekt / Naučnici testirali hirurške maske / Bele estetske skeletirane proteze Thermopress 400, Bredent / Ko pritiska dugmiće na vašoj komandnoj tabli? / Naučno istraživanje o efektivnosti fluoridnih lakova kod dece predškolskog uzrasta / FDI objavila nove smernice za tretman pacijenata sa parcijalnom denticijom

Open PDF E-paper

All DT Serbia and Montenegro


© 2020 - All rights reserved - Dental Tribune International